අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල් සංජය රත්නම්ට උසස් වීමක්.

0
836
- Advertisement -

ජේෂ්ඨ අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල් සංජය රත්නම් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වැඩබලන සොලිසිටර් ජෙනරාල් ලෙස රාජ්‍ය සේවා කොමිසන් සභාව විසින් පත් කර ඇත.