අතිකාල දීමනා, නිල ඇදුම් දීමනා සහ හිග වැටුප් ගෙවීමට මුදල් නෑ. ඇතැම් සෞඛ්‍ය සේවකයන්ට මැයි මාසයේ දී වැටුප පමණයි.

0
2174
- Advertisement -

දැඩි මූල්‍ය හිඟය හේතුවෙන් පළාත් සභා හයක සෞඛ්‍ය සේවකයන්ට මැයි මාසයේ වැටුප් ගෙවීමේදී අති කාල දීමනා, නිල ඇඳුම් දීමනා සහ හිඟ වැටුප් ගෙවීමට නොහැකි බව වාර්තා වෙයි.

වැටුප් සැදීමේදී වැටුප පමණක් ලබාදීමට හැකි බව එම පළාත් සභා රෝහල් බලධාරීන්ට දැනුම් දී තිබේ. මැයි මාසයේ වැටුප් ගෙවීමේදී අතිකාල දීමනා ගෙවීමට ප්‍රමාණවත් මුදලක් පළාත් සභාවලට නොලැබීම මීට හේතුවයි.

මෙම නොගෙවන දීමනා විශේෂ වව්චරයකින් ගෙවීමට හැකිවන පරිදි සූදානම් කර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂවරුන්ට යොමු කිරීමට රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරු පියවර ගෙන ඇත. තවද දිවයිනේ පවතින වසංගත තත්ත්වය තුරන් වෙමින් පවතින නිසා සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලවලට අතිකාල ගෙවීමේදී තාවකාලිකව පැවැති අනුමත සීමාව ඉක්මවා ගෙවීමට ලබා දුන් නියෝගය අවලංගු කිරීමටද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව සේවා කටයුතුවලට අදාළව පමණක් අතිකාලදීමනා ගෙවීමට නියමිත බව අමාත්‍යාංශ ලේකම් වෛද්‍ය එම්.එස්. මුණසිංහ ආයතන ප්‍රධානීන්ට දැනුම් දී තිබේ.

දිවයින පුරා සෞඛ්‍ය ආයතනවල සෞඛ්‍ය සේවකයන් එක් ලක්ෂ හතළිස් දහසක් පමණ සේවය කරති. ඔවුන්ට අතිකාල ගෙවීමට පමණක් මාසිකව රුපියල් බිලියන 10කට වැඩි මුදලක් වැය කරන බව මුදල් අමාත්‍යාංශ ආරංචි මාර්ග පවසයි.

@aruna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ten + eighteen =