අත් අඩංගුවට ගත් ඊටීඅයි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ඇප මත මුදාහරියි.

0
236
- Advertisement -

අත් අඩංගුවට ගත් ඊටීඅයි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය
ඇප මත මුදාහරියි.


අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අත් අඩංගුවට ගත්, ඊටීඅයි හිටපු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන් වූ ජීවක එදිරිසිංහ, අසංක එදිරිසිංහ, නාලක එදිරිසිංහ සහ දීපා එදිරිසිංහ යන මහත්ම මහත්මීන්, කොළඹ මහේස්ත‍්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව ඇප මත මුදාහැර ඇති බව මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

ඊ.ටී.අයි. අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සාමාජික, නාලක එදිරිසිංහ මහතා අද පෙරවරුවේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට භාර වී ඇති බව වාර්තා වේ.

ඊටීඅයි අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සාමාජිකයන් අත් අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස නීතිපතිවරයා විසින් ඊයේ දිනයේ දී අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට නියෝග කර තිබුණි. ඒ අනුව, ඊයේ දිනයේ දී, ජීවක එදිරිසිංහ, දීපා එදිරිසිංහ සහ අසංක එදිරිසිංහ යන අය ඊයේ දිනයේ දී අත් අඩංගුවට ගෙන තිබුණි.