අඩවි වන කාර්යාලයට කඩා වැදී ඇමති විමලවීර; දැවජාවාරම්කරුවෙකු නිදහස්කරගෙන යයි.

0
883
- Advertisement -

අඩවි වන කාර්යාලයට කඩා වැදී
ඇමති විමලවීර; දැවජාවාරම්කරුවෙකු නිදහස්කරගෙන යයි.

අමිපාර මහඔය අඩවි වන කාර්යාලයට ඇමති ආරක්ෂකයින් හා මහඔය ප්‍රාදේශිය සබාවෙි සභාපතිවරයා සමග සමග කඩාවැදි ඇති වනජිවි හා වනසංරක්ෂණ රාජ්‍ය ඇමති විමලවිර දිසානායක වන නිළධාරින්ට බැන තර්ජනය කර බියවද්දා ඔවුන් භාරයයේ සිටි සැකකරැවෙකු පැහැරගෙන ගිහින්.

පැහැරගෙන ගිය සැකකරැ මහඔය ටැමිපිටිය යෝජිත රක්ෂිතයේ විශාල ප්‍රමාණයේ කැටකෑල ගස් 04ක් කපා විදුලි කියතක් ආධාරයෙන් එම ගස් කුට්ටි කරමින් සිටි ඇමතිවරයාගේ සමිප ආධාරකරැවෙකු බව වන නිළධාරින් පවසති.

වනසංරක්ෂණ නිලධාරින් මෙම සිදුවිම පිලිබදව ඇමතිවරයාට බියෙන් ඔහු සමිබන්ධ නොකරගෙන වෙනත් ආකාරයකට මහඔය පොලිසියට පැමිණිලි කිරිමෙන් පසු ඇමති විමලවිර දිසානායකද මහඔය පොලිසියට පැමිණ තමන්ට මහඔය අඩවි වන කාර්යාලයේදි වන නිළධාරින් බැන තර්ජනය කල බවට පැමිණිලි කරලා.

අමිපාර දිස්ත්‍රික්කයේ වන නිළධාරින්ව මාරැකිරිමට කටයුතුකරන ලෙස ඇමතිගෙන් වනසංරක්ෂණ අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්ට බලපෑමි.

“මෙි විදිහට වැඩකරන්න බැහැ. අපිට වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ග වලට යන්න වෙනවා මීට පෙර සිටි කිසිම විෂයභාර ඇමතිවරයෙක් තමන්ගෙම දෙපාර්තමෙින්තුක නිළධාරින්ගේ අත්අඩංගුවෙි සිටි සැකකරැවෙකු මෙි විදිහට නිළධාරින්ට තර්ජනයකර බියවද්දා පැහැරගෙන ගිහින් නැහැ.“වන නිළධාරිහු කියති.

මේ පිලිබදව විමසිමට ඇමතිවරයා දුරකථනයෙන් සමිබන්ධකර ගැනිමට අවස්ථා කිපයකදිම උත්සහ කලත් ඇමතිවරයා ඊට ප්‍රතිචාර නොදැක්විය.

උපුටා ගැනීම: පරිසරවේදී නයන සංජීව මහතාගේ නිල ෆේස්බුක් ගිනුමෙනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 + fifteen =