අටලූගම කාන්තාවගෙන් ප‍්‍රකාශ සටහන් කර ගනී.

0
918
- Advertisement -

සිංහල ජාතිකයෙකු සමඟ විවාහ වීම හේතුවෙන් මුස්ලිම් ප‍්‍රජාවගෙන් හිරිහැර විදින්නට සිදු වූ බව පැවසූ අගලූගම ප‍්‍රදේශයේ පදිංචි මුස්ලිම් ජාතික කාන්තාවගෙන්, පොලිස් විශේෂ විමර්ෂණ ඒකකය මේ වන විට ප‍්‍රකාශ සටහන් කර ගනිමින් සිටින බව මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. අදාල කාන්තාව පීඩාවට පත් වූ අවස්ථාවේ බණ්ඩාරගම පොලිසිය කි‍්‍රයා කළ ආකාරය පිළිබඳව ද පොලිස් විශේෂ විමර්ෂන ඒකකය පරීක්ෂණ සිදු කරමින් සිටියි.