අජිත් ප‍්‍රසන්න ස්විස් තානාපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණයේ.

0
627
- Advertisement -

පැහැර ගැනීමට ලක් වූ ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලයට අනුයුක්තව සේවය කළ ශ‍්‍රී ලාංකික නිළධාරිනියගෙන් ප‍්‍රකාශයක් සටහන් කර ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දෙන ඉල්ලා, මේජර් අජිත් ප‍්‍රසන්න මහතා ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලය ඉදිරියේ තනිව උද්ඝෝෂණයක නිරතව සිටියි.

මේජර් අජිත් ප‍්‍රසන්න මව්බිම වෙනුවෙන් රණවිරුවෝ සංවිධානයේ කැදවුම් කරු යි.