අගෝස්තුවට පෙර ගුවන් තොටුපොළ විවෘත කරනවාට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විරුද්ධ යි.

0
586
- Advertisement -
Share

අගෝස්තුවට පෙර ගුවන් තොටුපොළ විවෘත කරනවාට
සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විරුද්ධ යි.

කොරෝනා වසංගතය පාලනය කර තිබෙන බැවින්, අගෝස්තු මාසයේ පළමුවැනිදාට පෙර විදේශීය සංචාරකයන් වෙනුවෙන් ගුවන්තොටුපළ විවෘත කිරීමට තීරණය කර ඇති බව, සංචාරක ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යවරයා විසින් පවසා තිබුණි.

සංචාරක ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යවරයාගේ තීරණය සම්බන්ධයෙන්, සෞඛ්‍ය අංශ බලධාරීන් ඔනුක්ගේ විරෝධය ප්‍රකාශ කර තිබේ.

අසල්වැසි ඉන්දියාවෙන්, කොරෝනා ආසාදිතයන් විශාල වශයෙන් වාර්තා වීම සහ තවත් කරුණු කිහිපයක් සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ මෙම විරෝධයට හේතු වී තිබේ.

සංචාරක අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා, සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සහ සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ ඉහළ නිළධාරීන් අතර ඊයේ දිනයේ දී පැවති සාකච්ඡාවක දී, අගෝස්තු පළමු වැනි දා පෙර ගුවන් තොටුපල විවෘත කිරීමට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ඔවුන්ගේ විරෝධය ප්‍රකාශ කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

thirteen − 4 =