අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යමණ්ඩල ප්‍රධානී තනතුර යෝෂිතට.

0
560
- Advertisement -
Share
9 / 100

අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යමණ්ඩල ප්‍රධානී තනතුර යෝෂිතට.

අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යමණ්ඩල ප්‍රධානියා ලෙස, අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ දෙවන පුතා වන යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතා පත් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩ බලන චීන තානාපතිවරයා පසුගිය දා යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතා හමු වී, නව තනතුර වෙනුවෙන් ඔහුට සුබ පැතුම් එක් කළ බව, චීන තානාපති කාර්යාලය ට්වීටර් පණිවිඩයක් තබමින් පවසා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 5 =