අගමැති සාකච්ඡාවක් ලබා දේ. වරාය සේවක වැඩවර්ජනය නතර වේ.

0
354
- Advertisement -

අගමැති සාකච්ඡාවක් ලබා දේ. වරාය සේවක වැඩවර්ජනය නතර වේ.

අද පෙරවරුවේ ආරම්භ කළ කොළඹ වරාය වැඩ වර්ජනය මේ වන විට අවසන්ව ඇති බව වාර්තා වේ.

වර්ජකයන්ගේ ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට, අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අවස්ථාවක් ලබා දීමෙන් පසුව, මෙසේ වැඩ වර්ජනය අවසන් කිරීමට තීරණය කර ඇති බව පැවසේ.