අගමැති මෝදිගෙන් අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂට සුබ පැතුම්.

0
392
- Advertisement -

අගමැති මෝදිගෙන් අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂට සුබ පැතුම්.

අගෝස්තු මාසයේ පස් වෙනිදා පැවති පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් අති විශිෂ්ඨ ජයග්‍රහණයක් ලබා, නැවත වරක් අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයට පත් වීමේ අවස්ථාව උදාකර ගත් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත, ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතා සිය සුබ පැතුම් එක්කර තිබේ.

ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ සුබ පැතුම් භාර ගනිමින්, අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ට්වීටර් පණිවිඩයක් ද නිකුත් කර තිබේ.