අගමැති මහින්ද පොරොන්දු කඩයි වරාය සේවකයෝ යළිත් වැඩ වර්ජනයේ.

0
1416
- Advertisement -

අගමැති මහින්ද පොරොන්දු කඩයි
වරාය සේවකයෝ යළිත් වැඩ වර්ජනයේ.


වරාය නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියානු සමාගමකට ලබා දීමට රජය ගෙන තිබෙන තීරණය සහ ඒ හේතුව මත චීනයෙන් ගෙන්වන ලද දොඹකර කිහිපයක් නැගෙනහිර පර්යන්තසේ සවිකිරීම දිගින් දිගටම ප්‍රමාද කිරීය යන හේතූන් මත, වරාය වෘත්තීය සමිති එක්ව ඊයේ පෙරවරුවේ ආරම්භ කළ වැඩ වර්ජනය, පස්වරුව වන විට අවසන් කිරීමට ඔවුන් තීරණය කර තිබුණි.

ඒ, අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා, අදාල ගැටළු පිළිබදව සාකච්ඡා කිරීමට ඊයේ දිනයේ දී ම අවස්ථාවක් ලබා දෙන බව පොරොන්දු වී තිබුණු බැවිනි.

කෙසේ වෙතත්, පොරොන්දු වූ පරිදි එම සාකච්ඡාව අග්‍රාමාත්‍යවරයා තමන්ට ලබා නොදුන් බව, වරාය වෘත්තීය සමිති චෝදනා කරයි. ඒ හේතුව මත, අත්හිට වූ වැඩ වර්ජනය යළි ආරම්භ කළ ඔවුන් පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + three =