අගමැති මහින්ද; තොණ්ඩමන්ගේ අමාත්‍යධූරයේ දිවුරුම් දෙයි.

0
554
- Advertisement -

හිටපු අමාත්‍ය ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් මහතාගෙන් පුරප්පාඩු වූ, ප්‍රජා සවිබල ගැන්වීම්, වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍ය ධූරය සදහා, අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ අද පෙරවරුවේ දිවුරුම් දී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 + nineteen =