අගමැති මහින්දට මනාප ලක්ෂ පහක්.

0
419
- Advertisement -

අගමැති මහින්දට මනාප ලක්ෂ පහක්.

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරමින් තරග වැදුණු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට මනාප පන්ලක්ෂ විසිහත්දහස් තුන්සිය හැට හතරක් ලැබී ඇති බව වාර්තා වේ.