අගමැති – දිගා තීරණාත්මක හමුව අද…!

0
637
- Advertisement -

අවම වැටුප රුපියල් 1000 ක් කරන ලෙස ඉල්ලා වතු කම්කරුවන් ගෙන යන සටනට සාධාරණ විසදුමක් ලබා නොදුන් බැවින් තව දුරටත් රජය සමග සිටිනවාද නැද්ද යන්න පිළිබදව තීරණයක් ගැනීමට තමන් සූදානම් බව රජය නියෝජනය කරන, දමිළ ප‍්‍රගතිශීලී සංධානය පවසයි. වතුකම්කරුවන්ගේ වැටුප් වැඩි කරන බවට පොරොන්දු වූ කදුකරයේ දේශපාලඥයන් අවසානයේ දී වතු හාම්පුතුන් සමඟ එක්ව වතු කම්කරුවන් රවටා ඇති බවත්, අද දවස තුළ අගමැති තුමා හමු වී වතුකම්කරු වැටුප් ගැටලූව විසදා ගැනීමට උත්සාහ කරන බවත් – එසේ නොවුනහොත් තමන් රජයෙන් ඉවත් වන බවත්, කදුරට නව ගම්මාන – යටිතල පහසුකම් සහ ප‍්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍ය පලනි දිගම්බරම් මහතා පවසයි.