අගමැතිට විරුද්ධව ගොනු කල පෙත්සම අභියාචනාධිකරණය ප්‍රතික්ශේප කරයි.

0
884
- Advertisement -

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගෙ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දූරය අහෝසි කරන්නැයි ඉල්ලා කොළඹ නාගරික මන්ත්‍රී ෂර්මිලා ගෝනවල ගොනු කළ පෙත්සම අභියාචනාධිකරණය විභාගයට නොගෙන ප්‍රතික්ශේප කර ඇත.