අකුළන්න පුලුවන් ටීවී එකක්…!

0
679
- Advertisement -

මේ, ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක ඡායාරූපයක් නෙවේ. මේක අඟල් 65 ටීවී එකක්. මේ ටීවී එකේ වර්ගය; LG Signature OLED TV R9. තවම මේ ටීවී එකට වෙළද පොළට නිකුත් කරලා නෑ. බොහෝ දුරට මේ අවුරුද්දේ මැද හරියෙදි මේක මාර්කට් එකට දායි කියල තමයි කියන්නේ. මේක4K HDR Smart ටීවී එකක්. කීයක් වෙයිද දන්නෑ…!