අකිල එජාප මහලේකම්ධූරයෙන් ඉවත් වේ.

0
344
- Advertisement -
Share
4 / 100

අකිල එජාප මහලේකම්ධූරයෙන් ඉවත් වේ.


එජාප මහලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා, ඔහු මෙතෙක් ඉසිලූ මහලේකම් ධූරයෙන් ඉවත්ව ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × two =