අක්මීමන විදුහල් භූමියෙදී හමුදා වෙඩි පහරින් මියගිය පුද්ගලයාගේ බිරිද හා දරුවන් තිදෙනා අගමැති හමුවෙයි

0
1027
- Advertisement -

පසුගිය දා අක්මීමන විදුහල් භූමියෙදී වෙඩි වැදී මියගිය ප්‍රදීප් උදයකුමාර මහතා ගේ බිරිද හා දරුවන් තිදෙනා අගමැති තුමා අකිලවිරාජ් අධ්‍යාපන ඇමති තුමා හා ආරක්ශක රාජ්‍ය ඇමති තුමා හමුවට තමා විසින් ඊයේ දිනයේදී පාර්ලිමේන්තුවේදී මුන ගැස්වූ බවත් එම බිරිදට රැකියාවක් හා දරුවන්ට නව පාසැල් ලබාදුන් බවත් , මෙයට අමතරව සිද්ධ්ය සම්බන්ධයෙන් පොලිස් වාර්තා පරීක්ෂා කර බලා මෙම පිරිසට යම් වන්දියක් ලබා දීම සම්බන්දයෙන් සාකච්චා කල බවත් එ.ජා.ප. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජයපාල හෙට්ටිආරච්චි මහතා පවසයි.